Klinisch Psycholoog

Veerle Jacobs

Momenteel is er een AANMELDINGSSTOP tot maart 2022.  Dank voor je begrip ..                                                                                Website in bewerking ...

Over mij                                                                       

Veerle Jacobs - klinisch psycholoog

Denk- en werkwijze:

Ik wil mensen graag een veilige haven bieden om tot een dieper bewustzijn te komen en hun potentieel te ontdekken & ontwikkelen. 

Werkvormen: individuele psychotherapie, groepsvorming veerkracht, supervisie of (team)coaching en studiedagen (trauma, stress, tourette, ASS, HB, HSP, ...)


Kernconcepten: authenticiteit - inzicht - patronen doorbreken - heling - potentieel ontvouwen - innerlijke rust - communicatie  - beweging - tools - stromen

Gevolgde opleidingen:

Universiteit Gent: Master's degree, Psychologie, Klinische Psychologie

Activities and Societies: sportpraeses

Afstudeerrichtingen (3 majoren): psychoanalytische psychotherapie, clientgerichte psychotherapie en systeemtherapie /relatie- en gezinstherapie

Universiteit Gent: Academische lerarenopleiding

Benelux-University: Academische basisopleiding in de creatieve kinder- en jeugdpsychotherapie

Tilburg University: Masterclasses gespreksvoering + Human Social Functioning Methode Heimler (HSF)

Utrecht 11congressen.nl: Masterclasses emotiegerichte therapie (EFT)

Medex, Interactie-Academie Antwerpen, Hogeschool Tilburg Nederland, Lessius Antwerpen, Howest Brugge, GOn - studiedag,...:

Diverse bijscholingen, studiedagen (en -reeksen), workshops:

o.m. Leadership & Deep Democracy, Geweldige communicatie, Inspirerend coachen, somatic experiencing (Levine), NET, slechtnieuwsgesprekken, GOn, autismespectrumstoornis, syndroom van Gilles de la Tourette, gedachtengoed psychoanalyse,...

Huidige opleidingen:

- Somatic Experiencing (2021 - 2024)

- Business & Soul - traject (2021)

Bijkomende ervaring / expertise:

Lector / docent / onderzoeker bij Thomas More Antwerpen

Departement Toegepaste Psychologie (2005 - heden):

 • Coördinator & docent "Oriënterend basistraject voor ervaringswerkers in de GGZ" (GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG)" (2016 - 2019)
 • Lector + coördinator van het vak ‘Counseling & Coaching’ (2006 - 2016)
 • Werkgroep communicatie + organisatie PsycEvents (2012 - 2016) www.thomasmore.be/psycevents
 • Werkgroep 1e-lijnszorg (2014 - heden)
 • Werkgroep psychosociale rehabilitatie (2014 - heden)
 • Internationale werkgroep ASS (2015 - heden)
 • De 'pen' van vakgroep Klinische Psychologie
 • Oprichten, doceren, coördineren + supervisie van (verdiepings)module postgraduaat “Psychopedagogische Counseling: gespreksvoering met ouders” basismodule + gevorderde module (2000 - heden)
 • Gastlector Banaba Geestelijke Gezondheidszorg (Turnhout): module "Samenwerken in therapeutische context", vak "Groepsprocessen en groepsinteracties" + vak "Multidisciplinair samenwerken" (2014 - heden)
 • Gastlector "Creatieve therapie" bij het vak "Denkkaders" (2014)
 • Lector IPSIG (InterProfessioneel Samenwerken In de Gezondheidszorg)(2011 - heden)
 • Lector Practicum II Klinische Psychologie (2011 – 2013)
 • Begeleiden van stages (2005 - heden)
 • Begeleiden van bachelorproeven (2005 - heden)
 • Persconferentie 29/11/2012 Lezing: “Het belang van knuffelen” voor Vivabox, Global Image http://www.giveahug.be/pers/knuffels_vl.htm
 • Lector ‘gesprekstechnieken II’ (2005 – 2009)
 • Oprichten van de vakken GT-II en C&C)
 • Uitwerking tutoraatsproject sociale vaardigheden·
 • Meerjarig onderzoeksproject ‘Inzicht in non-verbaal gedrag bij normaal begaafde kinderen met een autismespectrumstoornis’
 • Medewerking aan OOF-project in samenwerking met de KULeuven (ontwikkeling van jukeboxfilmpjes met gespreksvaardigheden)
 • Aanvragen + prospecteren stageplaatsen (2005 – 2010)

Zelfstandige (2003 - heden):

 • Individuele, relatie- en gezinstherapie

Wellnesscoaching

Screening wervingsreserve bij KERN-IC

Trainer:

 • Jarenlange ervaring in het geven van assertiviteitstrainingen en communicatietrainingen.
 • Jarenlange ervaring in het geven van workshops voor ouders, professionelen, ...

Spreker:

Lezingen

bv. "Opvoeding laat zich niet dwingen" (Vlaamse Vereniging Autisme vzw, Vorming voor onthaalouders, Syndroom van Gilles de la Tourette,...

Persconferentie

bv. "Het belang van knuffelen" (Vivabox)

http://www.giveahug.be/pers/knuffels_vl.htm


(Familie)ervaringsdeskundige

BTW.BE 0866.875.637

VISUMNUMMER: 315934

ERKENNINGSNUMMER: 722105872

Lid van VVKP & teamlid cel kwaliteit VVKP

www.vvkp.be

Lid van BFP

Lid psychologenkring

Lid multidisciplinaire intervisiegroep

Erkend supervisor